krby SeguinKRBY krbové vložkyKRBOVÉ VLOŽKY krbKRBOVÁ KAMNA  krbechKRBY ZAHRADNÍ krbůMATERIÁL krbemPRODEJNYkrby

 

MATERIÁL

LITINA
KÁMEN
MRAMOR A ŽULA
CIHLIČKY

 

 

Litina

Litina je slitina železa a uhlíku, do níž se přidávají některá aditiva, aby se dosáhlo tepelných a mechanických vlastností vysoké úrovně (FGL 250 Fonte Lamellaire = Lamelární litina).

Pro získání dokonalé kvality máme velmi přesné zadání, které je průběžně porovnáváno s informacemi o průběhu tavby pro veškerou naši výrobu. Těchto výsledků může být dosaženo pouze spojením kuplovacích pecí s novým vysoce kvalitním kovem a špičkovou technikou lití, tato technologie se vyskytuje ve světě pouze v několika případech.  

Všechna naše topeniště o tloušťce od 8 do 12 mm jsou v souladu s normou NF D35 376. V rámci většího uživatelského konfortu Vám jsou naše topeniště nabízena s těmito technickými vymoženostmi:  
  • Regulovatelná komínová klapka osazená v hrdle topeniště, s možností korekce funkce pro optimalizovaní dle podtlaku v komíně.
  • Blokování dvířek, jakmile je klapka v poloze „uzavřeno“ (zabraňuje jakémukoliv nebezpečí unikání kouře do místnosti).
  • Integrální větrání skel, které zabraňuje jejich zčernání.
  • Dekorativní lemy z masívní mosazi zajišťují větší trvanlivost.  
ZÁRUČNÍ LHŮTA 7 LET NA LITINU 

 

V případě zájmu o topeniště konzultujte speciální dokumentaci, která je k dispozici u Vašeho nejbližšího distributora.
TECHNICKÉ PŘEDPISY: Krby a topeniště musí být instalovány v souladu s platnými předpisy.
Konzultujte DTU 24-2-1 a 24-2-2 a rovněž návody připojené k topeništím.  
 
krbové
krby Krby Topsys | Další partneři >