krby SeguinKRBY krbové vložkyKRBOVÉ VLOŽKY krbKRBOVÁ KAMNA  krbechKRBY ZAHRADNÍ krbůMATERIÁL krbemPRODEJNYkrby

 

KRBOVÉ VLOŽKY

PROSKLENÍ:
ROVNÉ
PRISMATICKÉ
PANORAMATICKÉ
AMBIANCE
 
PRINCIP FUNGOVÁNÍ

 

 

Krbové vložky - princip fungování

Princip fungování

Princip fungování krbu vybaveného topeništěm (krbovou vložkou) je jednoduchý.
Pracuje na principu konvekce. Vzduch ohřátý topeništěm snižuje svoji hustotu a rozpíná se, čímž se mu dostává potřebné kinetické energie, stoupá vnitřním prostorem krbu a vystupuje mřížkami horkého vzduchu.

   
Doporučení:
Krbové vložky (topeniště) uvolňují velké teplo. Instalace musí být prováděna odborně, zvláště pokud jde o izolaci a vzdálenosti, které musí být respektovány při montáži s ohledem na hořlavé materiály. Odpovědnost výrobce je omezena na specifickou záruku na různé dodávky tvořící topeniště. Je nutné postupovat v souladu s předpisy platnými v jednotivých zemích a s návodem dodávaným spolu s každým výrobkem, a to jak při instalaci, tak i při jeho používání.
krbové
krby Krby Topsys | Další partneři >